van osgb logo
Görüntülenme Sayısı : 2636 Yazdır

İş Yeri Hekimliği Hizmeti


İşyeri, günümüzün en az üçte birini geçirdiğimiz bir mekândır. Burada geçirdiğimiz zaman zarfında sağlığımızı doğrudan etkileyen bir çevreyle temas halinde oluruz. İşyerinin özellikleri sebebiyle biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik etkenlere maruz kalırız. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen koşullar -hafif etkiler dahi olsa- uzun dönemde kalıcı hastalık doğurabilir. Sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek bu faktörleri tespit etmek, gerekirse bir dedektif gibi bunların izini sürerek önlem almak veya ortadan kaldırmak İş Sağlığı Hizmetinin temelini oluşturur. Bu süreç ile ilgili yönetmeliklerde “Mesleki Risklerin tespiti ve önlenmesi “tarif edilmiştir. İşyeri Hekimlerimiz esas olarak Mesleki risklerin engellenmesi ve saptanması için sağlık gözetiminde bulunacak ve rehberliğin yanısıra koruyucu hekimlik görevini üstleneceklerdir.

 

İşyeri hekimi çalışanın “iş sağlığı gözetimi”ni yaparken

 

Çalışma ortamı gözetimi,
Çalışanların sağlık gözetimi:

İşe giriş muayenesi, Ek ve Tamamlayıcı Muayeneleri
Erken Kontrol Muayenesi, İşe Dönüş Muayeneleri,
Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayeneleri),
İşten Ayrılma Muayenesi ve Geç Muayeneleri,
Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını,
Bağışıklamayı,
Erken Tanıyı,
Yer-İş Değişikliği,
Eğitim
Kayıtların Tutulması, verilerin değerlendirilmesi ve bildirilmesini gerçekleştirilecektir.

 

 

Son yıllarda İş Sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmalar ergonomi ilkelerine göre dizayn edilen iş ortamının da kimyasal ve biyolojik ajanlara maruziyet kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

 

Bağımsız bir kuruluş olan American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) tarafından her yıl güncellenen Threshold Limit Values (TLVs®) ve Biological Exposure Indices (BEIs®) İş Sağlığı ve Toksikoloji alanında “Endüstriyel Hijyen” sağlamak için gerekli enformasyonu düzenli olarak yayınlanmaktadır. ASVANNET osgb tarafından işyerlerinde fiziksel, biyolojik, kimyasal ve psikolojik hijyen ortamının sağlanması için birtakım çalışmalar yapılmaktadır.

 

Fiziksel etkenler (Gürültü, ergonomi, temiz hava sirkülasyonu vs.)
Kimyasal etkenler (Zararlı buharlar, solventler, kontakt irritan maddeler vs)
Biyolojik etkenler (Zararlı mikroorganizmalar, mutajenler, kanserojenler vs)
Psikolojik etkenler (Vardiya, çevre, kişisel sebeplerle vs. meydana gelen sorunlar)

 

Ek olarak verdiğimiz hizmetler ise:

 

İşyerlerinde sağlıklı olduğu kadar kronik hastalık sahibi olan çalışanlar da bulunmaktadır. Depresyon ve Dikkat Eksikliği bozukluğu bunlardan en yaygın olanıdır. Bilimsel çalışmalar bu hastalıkların sinsi olarak seyrettiğini, kendini, işte uyumsuzluk, başarısızlık, odaklanamama vb. başka biçimlerde ifade ettiğini göstermektedir. İnsan Kaynakları’nın zamanını tüketen bu durumlar, teşhis edildiğinde hemen tedavi edilebilen hastalıklardır. Birkaç basit test ile teşhis edilen bu hastalıklar ASVANNET osgb tarafından gerektiğinde Psikiyatri Uzmanı desteği de sağlanarak tedavi edilmektedir.

 

Gıda İntoleransı, birçok hastalığın arkasında yatan bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Obezite (şişmanlık), Diyabet (Şeker Hastalığı), Romatizmal Hastalıklar, Psikiyatrik bazı sorunlar (Depresyon, Anksiyete, Dikkat Eksikliği Bozukluğu) vs. Pinner Test (York Test) ile kurumumuzca tanı konarak diyetisyen desteği de sağlanmaktadır.

 

ABD’de kurumsal firmaların İnsan Kaynakları Departmanları önemli bir enstrümanı olarak Enneagram kullanılmaktadır. Kısaca karakter analizi, dinamik kişilik tanımlaması diye özetleyebileceğimiz Enneagram “Kişisel Gelişim Eğitimi” olarak kullanılmak üzere sahip olunması gereken önemli bir donanımdır. Aile içi ilişki, işyerinde kariyer gelişimi, liderlik gibi kişide gizli kalmış potansiyel özellikleri “ilişkiler” lehine kullanması öğretilmektedir.

Tüm Duyurular
Anket Bölümü
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz??


Toplam Oy Kullanan Sayısı :
133
Copyright © 2024 www.asvannetosgb.com.tr
Her Hakkı Saklıdır.
Tasarım ve Proglamlama
ASVANNET Muhasebe ve Yazılım
Abdulmenaf ÜÇOŞ